AKTUALNOŚCI

Dobromiejski Jarmark Wielkanocny

17 marca 2024 r. / godz. 10:00 - 16:00

Zapraszamy rękodzielników, przetwórców, rzemieślników do zgłaszania stoisk 

do dnia 11 marca 2024 r. 

Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową wraz z podpisanym Regulaminem prosimy przesyłać na adres mailowy:

e-mail: sekretariat@ckbdobremiasto.pl,

lub dostarczyć bezpośrednio do Sekretariatu CKB w Dobrym Mieście, 

ul. Górna 1a, 11-040 Dobre Miasto