Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - Łukasz Zedlewski - malartswo - 21 stycznia, godz. 18:00 - CKB, Salon Artystyczny

W Centrum Kulturalno - Bibliotecznym w Salonie Artystycznym 21 stycznia odbył się wernisaż malarstwa Łukasz Zedlewskiego o którym prof. Stanisław Baj z warszawskiej ASP napisał: "Tą warmińską, niemal bajkową rzeczywistość Łukasz Zedlewski maluje w wielu wersjach, o różnych porach roku, z całym jej bogactwem malarskich pretekstów. Bezpośredniość malowania z natury jako wspaniała przygoda odkrywania niuansów i subtelnośći, połączona z wewnętrznym żarem i pasją autora daje znakomity i niepowtarzalny rezultat w postaci wyjątkowego malarstwa, szczerego i autentycznego".

Łukasz Zedlewski mieszka w Miodówku koło Olsztyna. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, asystent na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Autor kopii obrazu Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" prezentowanego w olsztyńskim ratuszu. Uznany za Najwybitniejszego Młodego Malarza Pierwszej Dekady XXI wieku w 2011 roku. Na dobomiejskiej wystawie Łukasz Zedlewski prezentuje swój największy obraz "Panorama Miodówka", składającego się z 11 płócien o wymiarach 130 cm wysokości i 110 cm szerokości prezentowany w półokręgu. Powstał w plenerze na przełomie lata i jesieni. O swoim malarstwie autor napisał: "Wobec natury każda dosłowność staje się nadużyciem - sztucznością. Natura w swej złożoności jest jednocześnie harmonijna, idealna i kompletna, a zmaganie się z tym w pracy twórczej stanowi dla mnie największe wyzwanie"

Wystawa otwarta do 23 lutego.

 

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - Pod bezpiecznym niebem - 19 października, godz. 18:00 Skansen Miejski w Dobrym Mieście, ul. J. Sowińskiego

Wystawa malarstwa olejnego Karola Babicza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wydziału malarstwa i rzeźby, oraz asystenta w Pracowni Technologii Malarstwa Sztalugowego, Organicznych Technik Malarskich i Mozaiki we Wrocławiu. Wystawa otwarta do 20 grudnia.

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - 15 października

Podczas Czwartkowych Spotkań ze Sztuką  15 października odbył się wernisaż fotografii wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, redaktora graficznego, animatora kultury dr. Henryka Ciruta. Niesamowite fotografie przypominające pejzaże księżycowe czy skalne Wielkiego Kanionu powstały... w żwirowni pod Knopinem koło Dobrego Miasta. 

Wystawa otwarta do 9 listopada 2015.

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - 10 września

Wernisaż malarstwa Ireny Wyrzykowskiej z okazji 10- cio lecia twórczości artystycznej. Wernisaż odbył się 10 września 2015 roku, godz. 18:00 - CKB, Salon Artystyczny.

 

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - 16 kwietnia

Czwartkowe Spotkanie ze Sztuką odbyły się 16 kwietnia o godzinie 18:00 w Salonie Artystycznym, ul. Górna 1a.

w programie:

koncert zespołu Lelija

wernisaż Igora Drozda - Duszyńskiego

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - 12 marca

Czwartkowe Spotkanie ze Sztuką, odbyły się 12 marca, godz. 18:00 - CKB w Salonie Artystycznym, ul. Górna 1a

w programie:

Reportaż z Iraku - wystawa fotografii Bogdana Hrywniaka

Filcykowo - pokaz "malowania" wełną filcową Ewy Karoliny Zienkiewicz http://filcykowo.blogspot.com/

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - 19 lutego

„Koncert na Ptasi Raj i fortepian”

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście organizowało Czwartkowe Spotkanie ze Sztuką,  na którym gościliśmy Andrzeja „Szczurka” Waszczuka dobromieszczanina, artystę, wybitnego fotografa przyrody i krajobrazu. Dzięki fotografiom fascynującego ptasiego warmińskiego świata mogliśmy odkrywać tajemnice przyrody. Bohaterami albumu „Warmia. Ptasi raj” są bociany czarne, żurawie, czaple białe i siwe, mewy śmieszki czy gągoły. Autor posługuje się techniką analogową, sam mówi, fotografie wykonuje człowiek - nie sprzęt. Cały proces powstawania zdjęcia - od naświetlania po wywołanie na papierze wykonuje samodzielnie. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, m.in. Margantinie (Włochy), Chateauroux (Francja), Nidzicy i Olsztynie. Jest laureatem konkursów fotograficznych, m.in. „Turystyczne odkrywanie Warmii” (2007). „Szczurek” jest autorem albumów fotograficznych: „Portret lasu” , „Sto widoków Warmii”, „Warmia. Ptasi raj”, „ Warmia. Tajemnice natury”. Wydawnictwo albumowe – „Warmia. Ptasi raj” zajęło pierwsze miejsce w konkursie rektora Uniwersytetu Warmińsko­-Mazurskiego w Olsztynie na najlepsze wydawnictwo promujące Warmię, Mazury i Powiśle.

Przed prezentacją fotografii z komentarzem autorskim Andrzeja „Szczurka” Waszczuka, odbył się koncert akustyczny w którym wystąpili: Aleksandra Mularczyk i Piotr Krępeć. W kompozycjach młodych artystów można odnaleźć całe bogactwo środków artystycznego wyrazu twórczości muzycznej. Ponad nimi zawsze górują jednak wysublimowane połączenia dźwięków i minimalizm, który twórca w swojej muzycznej wypowiedzi ceni ponad wszelką miarę .

Przedsięwzięcie odbyło 19 lutego 2015 o godz. 18:00 w  Centrum Kulturalno-Bibliotecznym – Salon Artystyczny,  ul. Górna 1a. 

 
 

Czwartkowe Spotkania ze Sztuką - 22 stycznia 2015

W ramach Czwartkowych Spotkań ze Sztuką 22 stycznia odbył się spektakl "O delikatności uczuć" w wykonaniu grupy teatralnej Akademii Każdego Wieku Pallicho, występowi towarzyszyła wystawa malarstwa "Małe Ojczyzny" autorstwa Zbigniewa Woźniaka.