25.09.2016 10:00

Konkurs na instrument muzyczny z materiałów przetworzonych - Cittaslow Ekotworzenie

Imprezy
Konkurs na instrument muzyczny z surowców wtórnych

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Tematem konkursu jest wykonanie instrumentu z materiałów wtórnych.

4. Technika wykonania prac: dowolna.

5. Do instrumentu należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię,         nazwisko autora, wiek, nazwę instrumentu, krótki opis jego działania.

6. Instrumenty należy dostarczyć do Stodoły Kultury w Dobrym Mieście, ul. Górna     22, 25 września do godz. 10.00.

7. Zwycięzców konkursu wyłoni jury powołane przez organizatora.

8. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie będą mogły uczestniczyć w     warsztatach prowadzonych przez Ricky'ego Liona.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 września 2016 r. podczas Niedzieli -     Cittaslow w Stodole Kultury.

10. Osoby nagrodzone w konkursie otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.