20.01.2021 13:51

Aukcje WOŚP 2021

Imprezy

Szanowni Państwo! Kolejny przedmiot na licytację WOŚP 2021 trafił do naszego sztabu. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jarosławowi Kowalskiemu za przekazanie na aukcję książki pt. "Jan Paweł II. Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003" z dedykacją. Serdecznie dziękujemy! ❤️