19.09.2020 18:40

Zapisy na warsztaty i zajęcia w CKB

Grupy twórcze

Zainteresowanie zajęciami i warsztatami organizowanymi przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście na lata 2020/2021 jest ogromne. Podczas rozmów telefonicznych czy wizyt w sekretariacie CKB, pytacie Państwo m.in. o rodzaje zajęć w jakich będzie można uczestniczyć. Już w poniedziałek zaczynamy rekrutację do poszczególnych grup, ale żeby ułatwić zapisy, pod linkami znajdują się wzory dokumentów, które należy podpisać, a jest trochę tego. Na miejscu, w siedzibie CKB również dostępne będą regulaminy, deklaracje, oświadczenia itp. wymagające uzupełnienia. Dla przypomnienia, na grafice  są wymienione zajęcia czy warsztaty , na które możemy aplikować w tym roku.

1 REGULAMIN ZAJĘĆ CKB

2.DEKLARACJA

3 ZGODY

4 OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

5 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA