31.08.2020 12:08

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Imprezy

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, które zapoczątkowały kres komunistycznego reżimu i dały początek przemianom w Polsce. Dokładnie 40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina zostało podpisane porozumienie miedzy komisją rządową, reprezentowaną przez wicepremiera rządu PRL Mieczysława Jagielskiego, a komitetem strajkowym, na czele którego stał Lech Wałęsa. Podpisanie porozumienia poprzedzone było długimi rozmowami, w których Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, domagał się od władzy rządzącej spełnienia 21 postulatów, które dotyczyły między innymi: prawa do strajku; wolności słowa, druku i publikacji; przywrócenia do pracy osób zwolnionych z powodów politycznych; możliwości rejestrowania wolnych, niezależnych i samorządowych związków samorządowych. Porozumień było więcej. Dzień wcześniej, 30 sierpnia 1980 roku zostało podpisane porozumienie w Szczecinie, a kilka dni później, 3 września kolejne w Jastrzębiu Zdroju i 11 września w Hucie Katowice. Podpisanie Porozumień Sierpniowych pozwoliło na powstanie NSZZ ,,Solidarność” – pierwszej, niezależnej od władz organizacji związkowej, która w krótkim czasie zrzeszyła prawie 10 milionów członków. Od 27 lipca 2005 roku, 31 sierpnia jest polskim świętem państwowym (Dzień Solidarności i Wolności).