06.03.2020 15:34

XXXVIII Konkurs Recytatorski "Spotkania z Poezją"

Kino

„Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.”

Jan Paweł II

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Dobre Miasto do uczestnictwaa w konkursie recytatorskim „ Spotkania z Poezją”, który odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 12:00 w Kinie Przyjaźń (Dobre Miasto, Olsztyńska 2. Czekamy na Wasze zgłoszenia do środy  (25 marca) do godziny 12:00 w CKB lub mailowo: sekretariat@ckbdobremiasto.pl

Karta Zgłoszenia - pobierz

 Więcej

Regulamin XXXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego ”Spotkania z Poezją”- 2020 r. Adresowanego do uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko –mazurskiego. Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur. Współorganizatorzy: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Domy i Ośrodki Kultury województwa warmińsko-mazurskiego. Cele konkursu: - kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji, - stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej i młodzieżowej, - artystyczna konfrontacja recytatorów. Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych którzy przygotują: - pierwsza grupa wiekowa (klasy I-III) – interpretacja jednego utworu poetyckiego, - druga grupa wiekowa (klasy IV-VI ) – interpretację jednego utworu poetyckiego, - trzecia grupa wiekowa (uczniowie klas VII-VIII ) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (całość prezentacji max. 5min.) Kryteria oceny: Przy kwalifikowaniu recytatorów do poszczególnych eliminacji jury (powołanie przez organizatorów tych eliminacji) powinno kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny. PRZEBIEG KONKURSU: I ETAP: Eliminacje środowiskowe Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazja. Spośród uczestników typują po 2 osoby, z każdej grupy wiekowej, do eliminacji miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. II ETAP: Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne: Eliminacje organizowane są przez Miejskie, Gminne lub Miejsko-Gminne Ośrodki (Domy) Kultury lub inne placówki wyznaczone przez Urząd Gminy do 31 marca br. Spośród uczestników organizatorzy typują po 1 osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych . *Organizator eliminacji rejonowych może zwiększyć ilość osób zakwalifikowanych do swojego etapu. III ETAP: Eliminacje rejonowe: Eliminacje rejonowe winny odbyć się w domach i ośrodkach kultury (wg załączonego wykazu) do 30 kwietnia br. Spośród uczestników konkursu należy wytypować po 1 osobie z każdej grupy wiekowej (prosimy o nie typowanie większej ilości recytatorów) do udziału w eliminacjach wojewódzkich. Zgłoszenia najlepszych recytatorów do IV Etapu prosimy wypełnić na kartach uczestników (wzór w załączeniu) i razem z protokołem przesłać do dnia 11 majabr. Na adres: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie , 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa1. WAŻNE Obieg informacji: Wyznaczone do organizacji konkursów rejonowych Domy i Ośrodki Kultury przekazują informację o konkursie i terminach wraz z regulaminem do Gminnych lub Miejskich (Domów)Ośrodków Kultury (w przypadku braku w gminie takiej placówki do Urzędu Gminy) a te przekazują do szkół. IV ETAP: Eliminacje wojewódzkie Eliminacje wojewódzkie mają charakter konkursu, w którym udział wezmą najlepsi recytatorzy z eliminacji rejonowych. Wojewódzki Konkurs Recytatorski odbędzie się 19 maja br./wtorek/ o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, w Olsztynie./prosimy o wcześniejsze przybycie/. W sprawie konkursu II etapu informacji udziela dyrektor CKB Dobre Miasto 693 912 545