03.02.2020 22:23

Z historią pod rękę! Wykład

Kino

Wszystkich zainteresowanych historią zapraszamy na spotkanie z dr Marią Korybut- Marciniak, która przedstawi postać Romualda Łazarowicza podczas wykładu nt. „Niezwykłe losy zwykłego wilnianina, Romuald Łazarowicz: carski urzędnik, zakonnik, kapłan”. O prelegentce: Dr Maria Korybut-Marciniak - adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W centrum swoich zainteresowań badawczych stawia szeroko pojętą historię społeczną. Podejmuje problematykę ziemiaństwa, inteligencji oraz społecznie odrzuconych w XIX stuleciu, skupiając się przede wszystkim na obszarze tzw. Ziem Zabranych (terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego). Jest autorką monografii: - Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów, Olsztyn 2007; - Vilniaus Labdarybes Draugija XIX a. primojoje puseje, Olsztyn 2011; - Dobroczynne Wilno. Pomoc ubogim i potrzebującym w Wilnie w I połowie XIX wieku, Olsztyn 2012; - Światy i międzyświaty Artura Dolińskiego. Rekonstrukcja biograficzna carskiego urzędnika, Olsztyn 2019. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich, skupiając się na mieszkańcach guberni północno-zachodnich w XIX stuleciu. Redaguje cykl monografii naukowych Życie prywatne Polaków w XIX wieku i jest organizatorką konferencji pod tym tytułem.