04.10.2019 19:00

WAMA FILM FESTIVAL - 4 października, 2019, godz. 19:00 - kino Przyjaźń, ul. Olsztyńska 2

Kino

Najważniejszym założeniem WAMA Film Festiwal jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.
Promowany jest regionalizm, euroregiony, ideologię “glokalizmu”. Zapraszają do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

Repertuar:

ckbdobremiasto.pl/kino/wama-film-festiwal/