06.12.2018 11:00

Otwarty konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową 2018

Imprezy

Celem konkursu jest:

- zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych
- rozwijanie wrażliwości estetycznej
- ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji kulturowej
- łączenie tradycyjnych technik rękodzielniczych oraz nowoczesnych technologii do kultywowania tradycji
- kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego 6 grudnia 2018

Dokumenty do pobrania: ckbdobremiasto.pl/wydarzenia-cykliczne/konkursy/