Święto Poezji - 9 kwietnia, 2015

„ Ś w i ę t o   P o e z j i ”

 

Cele konkursu:

–         Kształtowanie wrażliwości piękna języka polskiego poprzez sztukę recytacji.

–         Stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej.

–         Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 

do pobrania: