Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera - 24 listopada 2018/2019

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur w Olsztynie i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2018 roku do maja 2019 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:

 „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         

24 listopada 2018, 8 grudnia 2018,  12, 26 stycznia 2019, 9, 23 lutego 2019,  9, 23 marca 2019,   6 kwietnia 2019,  11, 12 maja 2019 roku.

 

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl

Odpłatność za udział w projekcie wynosi 900 zł/możliwość płatności w ratach/. 

Studium Praktyk Teatralnych - warsztat reżysera 2017/2018 rok

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2016 roku do maja 2017 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:

- „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         

 

25 listopada 2017, 9 grudnia 2017,  13, 27 stycznia 2018, 10, 24 lutego 2018, 10, 24 marca 2018,   14, 28 kwietnia 2018,  12, 13 maja 2018 roku.

 

 

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A,11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl     

Studium Praktyk Teatralnych - warsztat reżysera 2016/2017 rok

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2016 roku do maja 2017 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:

- „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         

26 listopada 2016, 10 grudnia 2016,  14, 28 stycznia 2017, 11, 25 lutego 17,  11, 25 marca 2017,   8, 22 kwietnia 2017,  13, 14 maja 2017 roku.

 

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A,11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl                                        

Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera - 2015/2016

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2015 roku do maja 2016 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:

- „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         

28 listopada 2015, 12 grudnia 2015,  9, 23 stycznia 2016, 6, 20 lutego 2016,  5, 19 marca 2016,   16, 30 kwietnia 2016,  14, 15 maja 2016 roku.

 

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl