Narodowe Czytanie - 12 września, godz. 17:00 - Przedmurze, ul. Sowińskiego

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście i Starostwo Powiatowe  w Olsztynie  organizują     12 września 2015 roku, godz. 17:00 na Przedmurzu przy ul. Sowińskiego kolejną edycję  Narodowego Czytania, w której mieszkańcy gminy i powiatu pod kierunkiem  aktorów Alicji Kochańskiej  i Macieja Mydlaka przeczytają fragment „Lalki” B. Prusa, w roli  Izabeli Łęckiej wystąpią wszystkie białogłowy, w roli Stanisława Wokulskiego czcigodni waćpanowie. Będziemy chcieli ustanowić rekord ilości osób biorących udział w zbiorowym czytaniu polskiej klasyki, interpretacji tekstu literackiego. Prologiem do wspólnego czytania będzie inscenizacja wybranej sceny „Lalki” w interpretacji dobromiejskiego Teatru Pallicho oraz konkursy dotyczące powieści „Lalka” i twórczości Bolesława Prusa. Uczestnicy propagujący czytelnictwo i kulturę naszego języka ojczystego otrzymają pamiątkowe zakładki książkowe, będziemy składać okolicznościowy stempel na egzemplarzach „Lalki” . Ta wartościowa idea kultywowania tradycji  i wartości największego skarbu naszej kultury narodowej jakim jest język polski będzie kontynuowana podczas II Festiwalu Sztuki Czytania, który odbędzie się  26-28 listopada 2015 roku   w Dobrym Mieście.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie - 6 września 2014

Narodowe Czytanie na Warmii to wyzwanie artystyczno – edukacyjne odkrywające w tym roku mądrość i aktualność „Trylogii” Henryka Sienkiewicza . Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza mieszkańców Warmii do bicia rekordu w zbiorowym czytaniu fragmentu Pana Wołodyjowskiego H. Sienkiewicza. W roli Basi Jeziorkowskiej wystąpią wszystkie białogłowy, w roli Michała Wołodyjowskiego czcigodni waćpanowie, a w roli narratora i prowadzącego imprezę wystąpi olsztyńska aktorka Alicja Kochańska.Publiczne czytanie „Trylogii” odbędzie się w całej Polsce z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dobromiejskiemu czytaniu towarzyszyć będą :wspólne piosenkowanie z zespołami CKB, konkurs wiedzy o twórczości Henryka Sienkiewicza i ekspozycja  bibliofilska wydawnictw książkowych Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie odbywać się będzie w plenerze na Przedmurzu
przy ul. Sowińskiego w scenerii kamieniczek z przełomu XVII / XVIII wieku w
sobotę 6 września o godz. 11:00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego czytania w Dobrym Mieście