Tkactwo - Ewa Nogaj - wernisaż wielkoformatowej tkaniny - 17 lipca, godz. 18:00 - Stodoła Kultury, ul. Górna 22

Artystka od 15 lat tworzy autorską wielkoformatową tkaninę wykonywaną techniką własną. Jej poszukiwania nie zawężają się do jednej dziedziny sztuki. Zjawiska, wydarzenia, postrzeganie świata przenosi na tkaninę i formy przestrzenne wykonane z sizalu i bawełny. W 2013 roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uwieńczeniem projektu stypendialnego były indywidualne wystawy w GOK w  Gietrzwałdzie, w  Fabryce  Sztuk w  Tczewie.

Wystawa otwarta do 30 sierpnia

Klub Kraplak łączy ludzi wielu profesji, w różnym wieku wspólną pasją, którą
jest malarstwo. Pracują pod kierunkiem wybitnego malarza Jerzego Wojciecha Bieleckiego. Warsztat członków Klubu obejmuje prace studyjne, ćwiczenia plenerowe oraz sztukę zgłębiania technik dawnych mistrzów. Prace członków klubu prezentowane są na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Autorzy prac: Bożena Adamowicz, Teresa Andruszkiewicz, Krystyna Barzdo, Beata Biernatowska Grażyna Chmielewska, Małgorzata Jasińska, Bożenna Krukowska, Renata Kujawa, Barabara Kuryło Kazimierz Łangowski, Henrietta Tywończuk, Maria Welenc.

Życie nocne ptaków Multimedialny wernisaż fotografii Andrzej „Szczurek” Waszczuk - 27 lipca, godz. 18:00 - Stodoła Kultury, ul. Górna 22

Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, m.in. Margantinie (Włochy), Chateauroux (Francja), Nidzicy i Olsztynie.
Jest laureatem konkursów fotograficznych, m.in. „Turystyczne odkrywanie Warmii” (2007). „Szczurek” jest autorem albumów fotograficznych: „Portret lasu” , „Sto widoków Warmii”, „Warmia. Ptasi raj”, „ Warmia. Tajemnice natury”.
Wydawnictwo albumowe – „Warmia. Ptasi raj” zajęło pierwsze miejsce w konkursie rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na najlepsze wydawnictwo promujące Warmię, Mazury i Powiśle.

Szczeliny rzeczywistości - Anna Drońska

Absolwentka Wydziału Kształcenia Artystycznego WSP w Olsztynie. Doktorat uzyskała na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w 2006 r. i rozpoczęła pracę w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Współzałożycielka Grupy Artystycznej FAŁDY. Zajmuje się malarstwem i tkaniną eksperymentalną. Spektrum jej twórczych zainteresowań obejmuje przestrzenie związane ze sztuką ekologiczną, głęboką ekologią i aktywnością artystyczną zaangażowaną w kwestie społeczne. Nagrody: wyróżnienie w V Olsztyńskim Biennale Plastyki - O Medal Prezydenta (2007 r.) i Grand Prix w VI Olsztyńskim Biennale Sztuki” (2011 r.). Szczeliny rzeczywistości to retrospektywne spojrzenie na twórczość Anny Drońskiej. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane prace z dotychczasowego dorobku artystki,
których wspólnym wykładnikiem jest fascynacja nieracjonalnymi sferami ludzkiej mentalności pozostającymi w obszarach poznania intuicyjnego. Wybrane na wystawę prace będą próbą konfrontacji
postrzegania rzeczywistości z perspektywy „tu i teraz” z tajemnicami nieoczywistych obszarów ludzkiej mentalności,
w których rodzą się pytania o to co ulotne i nieoczywiste.
Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert muzyki chóralnej w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego.
Wystawa otwarta do 21 czerwca.

Finisaż wystawy Aresztu Sztuki - 12 maja, godz. 18:00 - Stodoła Kultury, ul. Górna 22

Spotkanie z artystami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Areszt Sztuki na zakończenie wystawy z okazji obchodów 10-lecia działalności. Znakomity pretekst do zakupienia prac, poznania artystów, spotkania towarzyskiego.

Bezpłatne zaproszenia do odebrania w sekretariacie CKB, ul. Górna 1a, w godz. 9:00 - 17:00

zapraszamy do zwiedzania wystawy