O nas

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury miasta i gminy Dobre Miasto.

Cel: Zwiększenie skuteczności i efektywności komunikacji społecznej w tworzeniu sieci relacji prowadzących do budowy więzi i postaw obywatelskich, trwałego związku z miastem, gminą i jego społecznością.

Misja: Stworzyć markę CKB, jako kulturotwórcze miejsce idei, wartości i dóbr kultury najwyższej jakości.

Wizja: Dobre Miasto kreatywnym potencjałem społeczności lokalnej i regionu. Stworzenie sieci współpracy na rzecz kultury i integracji społecznej. CKB – miejscem animacji kulturalno-społecznej, edukacji, aktywnego uczestnictwa w kulturze, budowania różnorodnych form spędzenia czasu wolnego.

Nasze wartości:
Jakość
Wiarygodność
Partnerstwo
Poczucie humoru
Interdyscyplinarność
Gościnność