07.11.2018 10:00

V Przegląd twórczości patriotycznej Polska – moja duma i mój obowiązek - 7 listopada, godz. 10:00 - Zespół Szkół w Dobrym Mieście Aula im. P. Gintrowskiego, ul. Fabryczna 6

Imprezy

Celem przeglądu jest kreowanie 11 listopada – Święta Niepodległości jako czasu wspólnej radości, jedności, zabawy, kultywowania tradycji, emocjonalnego związania z Ojczyzną. Przegląd ma formułę otwartą i mogą wziąć udział twórcy z całego kraju: soliści, grupy wokalne, zespoły, chóry, literaci i plastycy. Przegląd odbywa się w trzech kategoriach: zespół/solista, praca literacka, praca plastyczna.
Organizator: Zespół Szkół  w Dobrym Mieście.