05.11.2018 09:00

Biblioteka – mój czas, moje miejsce - 5 listopada, gogz. 9:00 - CKB, ul. Górna 1a

Biblioteka

Wystawa „Biblioteka – mój czas, moje miejsce” powstała dzięki wyjątkowej uprzejmości czytelników z bibliotek publicznych Warmii i Mazur, którzy zgodzili się podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi korzyści, jakie daje im kontakt z książką i biblioteką. Do każdej z bibliotek publicznych Warmii i Mazur codziennie przychodzą ludzie. Potrzebują książek, wiedzy, informacji, miejsca rozwoju osobistego, przyjaznej przestrzeni do spotkań oraz możliwości dzielenia się swoimi pasjami. Przychodzą najmłodsi i ich rodzice. Przychodzą także osoby starsze i mniej sprawne, jak i takie, które oprócz korzystania z bibliotek chcą aktywnie włączać się w ich działania.
Wystawa jest szczególna również ze względu na autorki zdjęć. To utalentowane bibliotekarki, które swoją pasję fotograficzną wykorzystują do dokumentowania życia codziennego bibliotek.

Wystawa otwarta do 30 listopada