24.11.2018 10:00

Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera - 24 listopada 2018

Imprezy

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur w Olsztynie i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2018 roku do maja 2019 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:

 „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         

24 listopada 2018, 8 grudnia 2018,  12, 26 stycznia 2019, 9, 23 lutego 2019,  9, 23 marca 2019,   6 kwietnia 2019,  11, 12 maja 2019 roku.

 

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl

Odpłatność za udział w projekcie wynosi 900 zł/możliwość płatności w ratach/.