09.09.2018 10:29

Z POWOJENNYCH ALBUMÓW DOBROMIESZCZAN

Imprezy

Z POWOJENNYCH ALBUMÓW DOBROMIESZCZAN
Zachęcamy dobromieszczan do tworzenia wystawy dotyczącej historii ludzi, architektury, krajobrazu. Udostępnione fotografie z lat 50. i 70. zostaną zeskanowane i poddane obróbce graficznej, a oryginały wrócą do właścicieli.
Fotografie prosimy dostarczyć do Skansenu Miejskiego w Dobrym Mieście do 9 września
Otwarcie wystawy 15 września 2018 r. podczas Europejskich dni dziedzictwa