30.06.2018 09:55

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - Warsztaty teatralne, filmowe i fotograficzne - Konkurs czytelniczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych -

Imprezy

W projekcie promującym czytelnictwo mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Pierwszy etap polega na wypożyczeniu w okresie lipiec-wrzesień 2018 największej ilości książek, które będą zaznaczone okolicznościową pieczątką w specjalnym czytelniczym  paszporcie. Dziesięć osób z każdej kategorii wiekowej z największą ilością zebranych pieczęci przejdzie do drugiego etapu zadania, czyli udziału w następujących warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów:
- dzieci   przygotują etiudy teatralne oparte na literaturze;
- młodzież  nagra spot promujący czytelnictwo;
- dorośli  wykonają zdjęcia artystyczne inspirowane literaturą.
Drugi etap zadania zakończy się prezentacją teatralnych etiud, pokazem nagranego spotu oraz wernisażem powstałych fotografii. Trzecim etapem będzie wyjazd  wszystkich osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zadania do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Partnerstwo dla książki.
Szczegółowe informacje na temat działania w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście oraz filiach bibliotecznych w Orzechowie i Cerkiewniku.