27.05.2018 12:00

Ceremonia poświęcenia ikon - 27 maja, godz.12.00 - Kościół pw. Św. Katarzyny w Cerkiewniku

Imprezy

Uroczystym obrzędem poświęcenia ikon w Kościele św. Katarzyny w Cerkiewniku zakończą się warsztaty ikonograficzne prowadzone w lutym, marcu i kwietniu
w Pracowni ikony w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście. Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Małgorzatę Dżygadło-Niklaus z Grupy Agathos pochylali się nad wizerunkiem Oblicza Chrystusa zwanego Mandylionem, wizerunkiem Anioła Pańskiego (Angelos Kyrios), bądź indywidualnie wybranymi tematami. Nawiązują do greckiej tradycji ikonopisania, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało zasady sztuki sakralnej. Adepci sztuki ikonopisania zafascynowani pięknem, duchową głębią ikony, stanowiącej formę sztuki i drogę modlitwy, pokażą nam efekty swojej twórczej pracy.