19.05.2018 18:00

Europejska Noc Muzeów - 19 maja, godz. 18:00 - Skansen Miejski, Przedmurze, ul. J. Sowińskiego

Imprezy

Tradycyjnie zapraszamy dobromieszczan do udziału w Nocy Skansenu Miejskiego i Muzeum przy Baszcie

W programie:
- warsztaty rękodzielnicze w pracowniach rzemieślniczych Skansenu Miejskiego
- wernisaż wystawy fotografii “Jednak się kręci”
-uroczyste otwarcie nowej ekspozycji o tematyce pradziejowej „Grób Książęcy”, dotyczącej odkryć archeologicznych z terenów gminy Dobre Miasto
- prelekcje o  historii regionu
- zwiedzanie ekspozycji dziedzictwa kulturowego Dobrego Miasta w Baszcie Bocianiej i Muzeum przy Baszcie
- prezentacja tańców historycznych

-zwiedzanie obozu wojskowego, pokaz musztry, pokaz obsługi armaty oraz inscenizacje historyczne w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych epoki napoleońskiej,

- projekcje filmów krótkometrażowych uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście