17.03.2018 17:00

Twórczość bez granic- wystawa malarstwa- 16 marca, godz.17:00-Skansen Miejski, ul.Sowinskiego 11

Imprezy

Marina Guszczian 
Artystka urodziła się w miasteczku Tietłużkim w Rosji. Ukończyła z wyróż-nieniem średnią szkołę plastyczną, później naukę kontynuowała na wydziale plastyczno-graficznym uniwersytetu miasta Kostroma. Pracę dyplomową (tryptyk) „Przyjaciółki” wykonała techniką akwareli i kredkami. Po ukończeniu nauki wyjechała do Kaliningradu. Pracuje jako nauczycielka plastyki. Jest członkiem Związku Malarzy Rosji, uczestniczy w wielu wystawach, plenerach również w Polsce. Jest autorką kalendarza na 2010 rok „Pomniki architektury Kalinin-gradzkiego okręgu w akwareli Mariny Guszczian”. 

Irina Mikhel
Urodziła się w Kaliningradzie. Od najmłodszych lat rysowała, więc rodzice zapisali ją do artystycznej szkoły podstawowej. Ukończyła szkołę wyższą o kierunku społeczno-kulturowe usługi i turystyka oraz ekonomię i zarządzanie w przedsiębiorstwie. W 2013 roku 
na Uniwersytecie im. I. Kanta w Kaliningradzie ukończyła plastyczne studia podyplomowe. Mimo, że maluje stosunkowo krótko, stworzyła już ponad 40 obrazów. Wśród tematów, które tworzy są pejzaże, martwa natura i kwiaty. Jej pierwsza wystawa malarstwa symbolicznego „Walc kwiatów” odbyła się w Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie.