Ferie zimowe - Epizody z życia książek - 26 stycznia, godz. 11:00 - CKB, Salon Artystyczny, ul. Górna 1a

Imprezy

Wystawa książek z przełomu XIX I XX wieku ze zbiorów prywatnych dobromieszczan. Ukazuje zmieniającą się szatę graficzną, liternictwo, kierunki rozwoju edytorskiego wydawnictw książkowych.