Ferie zimowe - Skarby Warmii - 22 stycznia, godz. 9:00 - CKB, Oddział dla dzieci, ul. Górna 1a

Imprezy

Wernisaż wystawy prezentującej charakterystyczne elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warmii: krajobrazu, architektury, zwyczajów świątecznych, tradycji kulinarnych, stroju ludowego, baśni i legend oraz gwary warmińskiej. Celem wystawy jest przypomnienie mieszkańcom Warmii, co wyróżnia ich krainę i jakie posiadają skarby kultury.
Wystawa otwarta do 10 lutego.