25.11.2017 14:49

Studium Praktyk Teatralnych - warsztat reżysera 2017/2018 rok

Grupy twórcze

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2016 roku do maja 2017 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:

- „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         

 

25 listopada 2017, 9 grudnia 2017,  13, 27 stycznia 2018, 10, 24 lutego 2018, 10, 24 marca 2018,   14, 28 kwietnia 2018,  12, 13 maja 2018 roku.

 

 

Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A,11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl