22.10.2017 18:00

Premiera dobromiejska filmu Warmia. Ptasi raj - Andrzej „Szczurek” Waszczuk - 22 października, niedziela, godz.18:00 - Kino Przyjaźń, ul. Olsztyńska 2

Imprezy

Znawcy i miłośnicy talentu dobromieszczanina Andrzej „Szczurka” Waszczuka, niekwestionowanego wybitnego artysty fotografika, znają jego wspaniałe albumy odkrywające nam świat najcenniejszych siedlisk lęgowych ptaków na Warmii, zwłaszcza w rezerwacie Kwiecewo. Tym razem zobaczymy film nakręcony podczas nieustających sesji zdjęciowych ptaków na rozlewiskach, łąkach i nieużytkach. Bohaterowie filmu, ptaki wodno-błotne i wróblowe, tworzą wspaniały harmonijny świat przyrody, urzekający nas swoim pięknem podczas lotu, tokowania, zdobywania pokarmu, codziennej higieny i wypoczynku. To oryginalne impresje artystycznego reportażu z życia ptaków, wysmakowane obrazy kreowane przez poranne mgły, zachody słońca i pełne wdzięku żurawie, czaple, bociany, perkozy czy gągoły. Komentarz autorski na żywo jest dodatkowym atutem projekcji filmu, ukazującego świat, którego nie znamy i który na pewno nas zauroczy. Po seansie spotkanie z autorem.

Bezpłatne zaproszenia do odebrania w sekretariacie CKB, ul. Górna 1a. w godz. 9:00 – 17:00.