05.10.2021 12:14

"Mała książka - wielki człowiek"

Biblioteka

Zasady udziału dziecka w Projekcie: a) do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki, b) jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego, ze zbioru ilu Bibliotek korzysta, c) w Projekcie mogą wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki, d) posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek we wszystkich bibliotekach biorących udział w Projekcie, e) uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej książki z księgozbioru dziecięcego, f) po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.