01.10.2021 15:46

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście

Grupy twórcze

Informujemy, że do końca października 2021 trwają zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście. Studenci mogą zapisywać się w Bibliotece, ul. Górna 1 u Pani Wiceprezes Stowarzyszenia UTW Doroty Sznitowskiej (kierownik Bibliblioteki) osobiście lub telefonicznie tel. 692367984 lub u dyżurnego bibliotekarza oraz u Pani Pauliny Torhan, sekretarza Uniwersytetu tel. 606477974, jak również u Pani Zdzisławy Kobylińskiej tel. 603 650 110 Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z incjatywy radnej gminy Dobre Miasto dr hab. Zdzisławy Kobylińskiej, pracownika naukowo-dydaktycznego z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście. Powołanie Uniwersytetu ma na celu aktywację intelektualną i społeczną osób, które zakończyły już swoją aktywność zawodową. Jednak poprzez udział w wykładach, lektoratach oraz kołach zainteresowań będą miały możliwość zdobywania nowej wiedzy, a także szansę budowania i podtrzymywania więzi społecznych i towarzyskich.