18.11.2020 12:23

,,Po naszemu. Po warnijsku". VI Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej

Imprezy

CKB w Dobrym Mieście gorąco zachęca dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VI regionalnym konkursie prezentacji gwary warmińskiej pt. ,,Po naszemu. Po Warnijsku”. Organizatorami konkursu są: Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie ,,Dom Warmiński”, Gminy Ośrodek Kultury w Dywitach, Komitet organizacyjny w składzie: Łukasz Ruch, Mariola Grzegorczyk, Ewa Romanowska, Tomasz Mituniewicz, Jadwiga Orzołek. Zadanie konkursowe polega na prezentacji wybranego przez siebie tekstu w gwarze warmińskiej. Każdy z uczestników konkursu będzie miał maksymalnie 5 minut na wystąpienie. Dodatkowym atutem branym pod uwagę przy ocenie, poza poprawną wymową i wyborem odpowiedniego tekstu, będzie prezentacja w regionalnym stroju ludowym. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną konkurs nie odbędzie się stacjonarnie. Uczestnicy swoje nagrania zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) zobowiązani są przesłać do 21 grudnia 2020 r. na adres: Gminy Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity z dopiskiem ,,KONKURS GWARY WARMIŃSKIEJ 2020”. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestników mailowo na adres: gwarawarminska@wp.pl (załącznik nr 1) do 28 listopada. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Gorąco zachęcamy! Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz informacje o warsztatach gwary online znajdą państwo w linku poniżej. https://drive.google.com/drive/folders/1dl420h7eyls83Kpl-EhUzD9V1bJdTAgc