17.11.2020 09:05

Pluszowy Miś zagościł w naszej Bibliotece

Biblioteka
Konkurs ,,Imię dla Misia"

Drogie dzieci, wczoraj do naszej Biblioteki przybył uroczy, pluszowy miś. Widać, że spodobało mu się przebywanie wśród książek i bibliotecznych regałów, jednak zniecierpliwiony czeka na swoje imię… Gorąco zachęcamy dzieci z klas 0-3 do wzięcia udziału w konkursie ,,IMIĘ DLA MISIA”. Zadanie konkursowe polega zaproponowaniu ciekawego imienia dla naszego pluszowego przyjaciela. Propozycje z imionami prosimy wysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mis2020@ckbdobremiasto.pl do 24 listopada. W treści maila należy podać następujące informacje: proponowane imię dla misia, imię dziecka, klasę, miejscowość zamieszkania oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Ważne, aby w mailu zamieścić następujące oświadczenie: ,,Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Imię dla Misia” zorganizowanego przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście i akceptuję wszystkie jego postanowienia.” – bez niego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę podczas losowania. 25 listopada, w Światowy Dzień Pluszowego Misia spośród nadesłanych propozycji wylosujemy jedno imię dla naszego misia. Autor wylosowanej propozycji zostanie nagrodzony. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do pomocy swoim pociechom w wysyłaniu maila z propozycją imienia dla misia. Link do regulaminu konkursu poniżej. https://drive.google.com/file/d/1HbPQumhzMfPIhgBn6c2QpYqUWQfOesFF/view?fbclid=IwAR18fHkpNW-1Zg2PFEgyqlJ4xFFeKkstso7BoQt4aMd10QURrDjYwCxKyUA