12.11.2020 09:10

KONKURS "IMIĘ DLA MISIA"

Biblioteka

Drogie Dzieci, już niedługo ten Sympatyczny Miś zawita do naszej Biblioteki i zamieszka w Oddziale dla Dzieci. Z tej okazji zapraszamy wszystkie przedszkolaki i dzieci z klas 0-3, do konkurs na Imię dla Naszego Małego, Pluszowego Przyjaciela. Propozycje imienia prosimy przesyłać na adres mailowy: mis2020@ckbdobremiasto.pl do 24 listopada. W mailu prosimy podać: a. propozycję imienia dla Misia, b. imię dziecka, c. klasę, d. miejscowość zamieszkania, e. jak również dane rodzica/ opiekuna prawnego: imię i nazwisko f. oraz treść oświadczenia: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Imię dla Misia” zorganizowanego przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście i akceptuję wszystkie jego postanowienia” – UWAGA! BRAK TEGO ZAPISU WYKLUCZY Z UDZIAŁU W LOSOWANIU. Zwracamy się z gorącą prośbą do Rodziców, aby pomogli swoim Pociechom w wysłaniu maila. Z nadesłanych propozycji wylosujemy jedną, która zostanie nagrodzona. Losowanie i nadanie imienia Misiowi nastąpi 25 listopada w Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zapraszamy do zabawy! Regulamin Konkursu dostępny na stronie: https://drive.google.com/file/d/1HbPQumhzMfPIhgBn6c2QpYqUWQfOesFF/view?usp=sharing