30.10.2020 10:27

„Tak powstawała Niepodległa”

Imprezy
Bezpłatna wystawa do pobrania

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” pomyślana jest jako materiał popularnonaukowy pomocny w uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski. Zapraszamy wszystkich do korzystania z wystawy! Przyda się ona na użytek własny, ale też na potrzeby instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, szkół, organizacji pozarządowych. Osoby chcące włączyć się w świętowanie stulecia odzyskania niepodległości, zaproszone są do pobrania wystawy i korzystania z niej według własnego uznania – drukując całość, bądź poszczególne plansze; w dowolnej wielkości i na dowolnym nośniku. Ekspozycja składa się z 11 plansz. Przedstawiają one wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Tematy plansz: Walka o polską tożsamość do 1918 roku, Polska budowana od nowa, czyli listopad 1918, Polska mozaika, Administracja i samorządność w pierwszych latach niepodległości, Wyzwania systemu edukacji, Nad książką, w kinie i przy radioodbiorniku, Sportowy duch, Piękne rzeczy, Zdrowie i opieka medyczna Architektura W drodze ku nowoczesności, czyli inwestycje i rozwój. Planszom towarzyszy również plakat promujący wystawę. Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR.