01.09.2020 11:19

Rekrutacja uzupełniająca do Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia

Grupy twórcze

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na rok szkolny 2020/2021 do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach - filia w Dobrym Mieście (ul. Garnizonowa 20, Dobre Miasto). Zaproszenie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line, znajdującego się na stronie www.umuzykalniamy.pl w zakładce ,,rekrutacja" i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: zapisy@psmdywity.org . Termin badania przydatności do nauki - 5.09.2020 r. (sobota)