26.06.2020 09:02

Przypominamy o konkursie plastycznym ,,Mój Pies - Najlepszy Przyjaciel"

Grupy twórcze

Przypominamy o konkursie plastycznym dla dzieci ,,Mój Pies – Najlepszy Przyjaciel”, który nadal trwa! Czekamy na portrety waszych uroczych piesków do 30 czerwca, do godziny 15.00. Zdjęcia prac można przesyłać mailem na adres sekretariat@ckbdobremiasto.pl albo w wiadomości prywatnej na naszym facebookowym fanpage'u . Więcej szczegółów w regulaminie konkursu. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MÓJ PIES - NAJLEPSZY PRZYJACIEL" § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego ,,Mój Pies – Najlepszy Przyjaciel”, zwanego dalej Konkursem jest Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście. 2. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży. 3. Konkurs jest organizowany w związku z zbliżającym się Dniem Psa. § 2 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych. 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 3. Temat pracy konkursowej jest następujący: Mój Pies – Najlepszy Przyjaciel. 4. Praca powinna być wykonana na karcie formatu A4, dowolną techniką plastyczną. 5. Podpisaną pracę konkursową należy dostarczyć do sekretariatu CKB w Dobrym Mieście albo wysłać w formie zdjęcia pracy na adres skrzynki elektronicznej: sekretariat@ckbdobremiasto.pl lub za pośrednictwem Facebooka w wiadomości prywatnej. 6. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2020 r o godz. 15.00. 7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikacje na stronie internetowej CKB w Dobrym Mieście i portalu społecznościowym Facebook. 8. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 lipca (Dzień Psa) 2020 r. 10. Dla zwycięzcy przeznaczona jest nagroda rzeczowa.