05.06.2020 10:43

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Imprezy

5 czerwca jest Światowym Dniem Ochrony Środowiska Naturalnego. Święto to, zostało ustanowione 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ, wtedy też odbyła się pierwsza oficjalna, międzynarodowa debata, dotycząca stanu środowiska naturalnego i jego ochrony. Już ponad pół wieku temu zwrócono uwagę na bardzo ważny problem, a mianowicie duży wzrost liczby ludności na świecie, negatywne skutki postępującego procesu urbanizacji i rozwijający się w zawrotnym tempie przemysł. Wszystkie te czynniki znacząco przyczyniły się do zachwiania równowagi ekologicznej w przyrodzie. Głównym celem Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego jest uświadamianie społeczeństwa na świecie o istniejącym zagrożeniu, które obecnie jest jeszcze większe, niż kiedyś, oraz promowanie właściwych postaw obywatelskich, przyjaznych środowisku naturalnemu. Jest to bardzo ważne święto, ponieważ dotyczy każdego z nas. To od nas ludzi zależy to, jak nasza planeta będzie wyglądała w przyszłości za 10, 20, a może nawet za 500 lat, i czy będzie na niej jeszcze miejsce na inne, pozostałe formy życia. Musimy być zatem odpowiedzialni za to, co robimy. Szanujmy środowisko naturalne, bądźmy mu przyjaźni, tak, żeby ,,Matka Ziemia” służyła nam jak najdłużej. Na zdjęciach przejaw środowiska naturalnego w mieście - begonie, azalie, goździki i dzwonki dalmatyńskie. Przed CKB zrobiło się kolorowo.