29.12.2019 18:56

Dobromiejski Jelonek czeka na powitanie Nowego Roku

Imprezy

Niedziela 29 grudnia 2019 r. to dzień wpisujący się w kroniki Dobrego Miasta. Pomimo niezbyt przychylnej aury pod Bocianią Basztą zgromadziło się wielu mieszkańców , chcących być częścią uroczystości odsłonięcia Jelonka, pomnika-herbu miasta. Historyczną chwilę poprzedziły krótkie wystąpienia: księdza prałata Stanisława Zinkiewicza, Jarosława Kowalskiego - burmistrza Dobrego Miasta, Andrzeja Abako - starosty olsztyńskiego oraz Zdzisławy Kobylińskiej - Radnej Rady Miasta, Anny Taraszkiewicz - Prezes Stowarzyszenia „Kresowiacy” i Weroniki Ulewicz – Przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów/koło w Dobrym Mieście.