24.12.2019 15:02

Co można znaleźć w okolicach Dobrego Miasta ?

Biblioteka

O tym, jakie bogactwa i artefakty ukryte są pod powierzchnią ziemi po której być może na co dzień stąpamy, opowiedzą pracownicy Działu Archeologii Muzeum Warmii I Mazur w Olsztynie, podczas prelekcji , która odbędzie się w Bibliotece CKB, w oddziale dla dorosłych, tuż po świętach, w piątek o godz. 18:00 (27.12.2019). Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa najciekawszych eksponatów „wydobytych” w ramach niedawno zakończonych eksploracji archeologicznych. Ekspozycja stacjonować będzie przez najbliższe 6 miesięcy. - wykład to przede wszystkim przekazanie , w sposób w miarę dostępny , informacji o śladach pradziejowego osadnictwa w rejonie (obszar między Miłogórzem a Dobrym Miastem dop. autora) – mówi Kacper Martyka z MWiM. Mieszkamy na terenach, gdzie w ciągu kilku ostatnich lat zarejestrowano serię niezwykłych znalezisk. W tym, jedyne w północno-wschodniej Polsce cmentarzyska z początków epoki brązu w Praslitach i Kosyniu. Unikatowe wyposażenie odkrytych tam grobów (m.in. zakarpackie złoto, szkło z Azji Mniejszej, czy wyroby brązowe z Wysp Brytyjskich) każe w nich upatrywać miejsc spoczynku elit o ponadlokalnym charakterze. Stanowiska te mogą być kluczem do zrozumienia fenomenu nieopisanych wciąż społeczności, uczestniczących w wymianie na skalę ogólnoeuropejską. - niestety, otoczenie, gdzie dokonywano badań jest niezwykle słabo rozpoznane, a większość nowych znalezisk to odkrycia przypadkowe. Oznacza to, że fenomenalne zabytki z ostatnich lat pozbawione są tła – kontekstu, który pozwala na ich pełne opracowanie. Celem pierwszego etapu projektu ( o którym m.in. będzie prelekcja) było zebranie możliwie wielu danych, tak by stworzyły one swoistą mapę, pozwalającą określić nie tylko gdzie chowani byli przedstawicie poszczególnych społeczności ale przede wszystkim gdzie i jak długo przebywali za życia. Aby to osiągnąć przeprowadzono na wyznaczonym obszarze szeroko zakrojone badania powierzchniowe, połączone z prospekcją geofizyczną najbardziej „obiecujących” stanowisk archeologicznych - mówi o przeprowadzonych badaniach i ich „konsekwencjach” Kacper Martyka. Wszystkich zainteresowanych wykładem o naszym regionie ale w perspektywie „pod powierzchnią” serdecznie zapraszamy już piątek po świętach. Serdecznie zapraszamy.