07.12.2019 17:03

"Żyła teatrem i słowem"- pro memoriam Krystyny Spikert

Imprezy

 Takie konkursy rozwijają przede wszystkim kompetencje interpretacyjne i kulturę słowa- tak ważną w dzisiejszych czasach. Stymulują do poznawania dobrej literatury ale również wspomagają nabywanie kompetencji do tego, żeby bronić własnych racji i odwagi pokazania siebie na forum publicznym. Piątkową porą, 6 grudnia w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Krystyny Spikert. Uczestniczyło w nim 7 osób, które oprócz prezentacji wiersza musiały zmierzyć się z wcześniej przygotowanym fragmentem prozy. -Potoczny język naszpikowany jest udawaną angielszczyzną w wymiarze dotąd niespotykanym, Głównie jest to efekt ekspansji popkultury zachodniej, a w szczególności wszędobylskiej reklamy i bezrefleksyjnej rozrywki. Spotkania młodzieży o literackim charakterze, dają pewną nadzieję na poprawę posługiwania się językiem polskim – tłumaczy Mariusz Kwas, dyrektor CKB. Dzisiejsza komunikacja werbalna coraz częściej staje się zakładnikiem wulgaryzmów i obcych naleciałości, które w ewidentny sposób zubożają piękno naszego ojczystego języka. Powiatowy Konkurs Recytatorski to nieśmiała próba zmierzenia się z brutalną językową rzeczywistością.