08.05.2019 08:06

ABOLICJA w Bibliotece

Imprezy

UWAGA!
mamy dobre wieści 

ABOLICJA w Bibliotece 

Biblioteka ogłasza abolicję z okazji Tygodnia Bibliotek.
Każdy Czytelnik, który zwróci w dniach 8 – 15 maja wypożyczone i przetrzymane materiały biblioteczne, uniknie płacenia regulaminowej opłaty. Również zaległe niezapłacone dotąd opłaty za przetrzymane książki (ale już oddane) będą anulowane, pod warunkiem, że odwiedzicie w tych dniach Bibliotekę.