22.11.2018 09:00

22 listopada, czwartek, godz. 9.00, CKB, Salon Artystyczny, ul. Górna 1a

Imprezy

Przegląd konkursowy sztuki czytania dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty artystycznego czytania.