31.05.2019 09:30

VI Marsz Godności - 31 maja, godz. 9:30 - ul. Warszawska, plac przy Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście

Imprezy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście zaprasza wszystkich mieszkańców, instytucje, przedszkola, szkoły do przemarszu ulicami miasta. Wyruszamy spod Urzędu Miejskiego barwnym korowodem gdzie towarzyszyć nam będzie głośna muzyka, bębny afrykańskie, bibeloty i skandowane hasła dotyczące godności osób niepełnosprawnych.