03.06.2020 09:46

Ruszają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach - filia w Dobrym Mieście

Grupy twórcze

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach – filia w Dobrym Mieście (ul. Garnizonowa 20, Dobre Miasto), rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2020/2021. Zaproszenie do naszej szkoły, kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące ograniczenia związane z działalnością szkół – modyfikujemy tymczasowo sposób rekrutacji. O szczegółowych rozwiązaniach takich jak: forma i terminy badania przydatności do nauki (zaplanowano na 19-20.06), sposób składania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających z regulaminu rekrutacji będziemy informować na bieżąco. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego , znajdującego się na stronie www.umuzykalniamy.pl w zakładce „rekrutacja” i przesłanie go w terminie do 30 czerwca 2020 r. na adres poczty elektronicznej: zapisy@psmdywity.org bądź pocztą tradycyjną na adres PSM I st, w Dywitach ul. Spółdzielcza 4, 11-001, Dywity. Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z formularza on-line. Zapraszamy do nauki! Janusz Ciepliński Dyrektor PSM I st. w Dywitach