05.05.2020 15:20

Wznowienie pracy biblioteki

Biblioteka

Zmiana godzin otwarcia biblioteki: poniedziałek – piątek 9.00 - 17.00, środa 9.00 - 15:00, soboty nieczynne. W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących od 4 maja 2020 r. , wydana została zgoda m.in. o wznowieniu działalności bibliotek publicznych. Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r., decyzję o otwarciu biblioteki funkcjonującej w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście i jego terminie podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym. W związku powyższym, biblioteka, po spełnieniu wymaganych warunków sanitarnych zapewniających ochronę zarówno pracowników jak i użytkowników, oraz po w/w konsultacji, decyzją dyrektora zostaje ponownie otwarta z dniem 6 maja 2020 r. Zgodnie z obietnicą przekazujemy nowe zasady działania biblioteki. W związku z otwarciem musimy wszyscy stosować się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego i prosimy Was, abyście odwiedzając bibliotekę również przestrzegali poniższych wytycznych. Prosimy abyście dokładnie zapoznali się z zasadami obowiązującymi osoby odwiedzające bibliotekę w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście. Najważniejsze informacje dotyczące obecnej działalności biblioteki: zmienione godziny pracy biblioteki: 1) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, środy w godz. 9:00-15:00. Soboty nieczynne, 2) w bibliotece zachowujemy bezpieczną odległość, minimum 2 metrów, 3) przy ladzie na dany dział może przebywać maksymalnie 1 czytelnik, 4) obowiązuje brak wolnego dostępu do półek ze zbiorami a co za tym idzie, brak możliwości korzystania z komputerów oraz ze zbiorów na miejscu, 5) czytelnik ma możliwość wyłącznie zwrotu oraz wypożyczenia zbiorów, 6) odwiedzając bibliotekę obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz rękawiczek i/lub dezynfekcji dłoni (płyn dostępny na wejściu do budynku), 7) czytelnicy, którzy stwierdzili u siebie wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie powinni przychodzić do biblioteki, 8) brak możliwości korzystania z usług płatnych ksero. Powyższe zasady obowiązują do odwołania i w każdej chwili mogą ulec zmianie. O wszystkim będziemy Was informować na bieżąco.