16.03.2020 13:10

Wszystkie sprawy będą załatwiane pocztą, telefonicznie lub mailowo

Imprezy

Szanowni Państwo, informujemy, że wszystkie sprawy, w których stroną jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście załatwiamy tylko w oparciu o korespondencję tradycyjną, mailową albo telefonicznie (e-mail: sekretariat@ckbdobremiasto.pl; tel. 89 616 1591, 695 194 921). W Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, aż do odwołania, nie będą prowadzone żadne zajęcia, warsztaty, próby czy korzystanie z biblioteki. CKB nie organizuje żadnych wydarzeń artystycznych, spotkań autorskich, wernisaży itp. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, trzymając się dewizy, że ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE i tego sobie życzmy…