14.12.2018 18:00

Finał projektu Z paszportem czytelnika w świat - 14 grudnia 2018, godz. 18:00 - CKB, Kino Przyjaźń, ul. Olsztyńska 2

Imprezy

Zwieńczeniem drugiego etapu działania będzie wernisaż fotografii powstałych warsztatów fotograficznych inspirowanych literaturą  wykonanych przez dorosłych, przedstawienie etiud teatralnych przygotowanych przez dzieci oraz prezentacja spotu reklamującego czytelnictwo w wykonaniu dobromiejskiej młodzieży.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury.