AKADEMIA KAŻDEGO WIEKU - Zadania

W Akademii Każdego Wieku działają koła grupujące osoby według zainteresowań, np. koło artystyczne, koło informatyczne, koło kulturalne, koła muzyczne i inne.

Koła powstają na wniosek słuchaczy Akademii Każdego Wieku.

Zakres i tematykę działania kół określają członkowie. Prace koła zainteresowań koordynuje pracownik Centrum Kulturalno - Bibliotecznego, a zajęcia prowadzi pracownik lub instruktor zatrudniony przez CKB.

Do statutowych celów działania Akademii Każdego Wieku należy m.in. aktywowanie osób w różnym wieku poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, a także upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań członków. 

Celem działalności Akademii Każdego Wieku będzie:

  • prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności z zakresu kultury i sztuki,
  • aktywowanie osób poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
  • upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy,
  • inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób w innych kategoriach wiekowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania,
  • nawiązywania więzi i kontaktów osobistych, szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  • organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu i kraju, upowszechnianie wiedzy o Dobrym Mieście i regionie.

Zajęcia w Akademii Każdego Wieku:

- Teatr

- Taniec

- Joga

- Fotografia

- Tkactwo

- Koronka frywolitkowa

- Ceramika

- Informatyka

- Języka angielski, niemiecki