Zespół "Pasja"

Powstał 7 stycznia 2008 roku przy Centrum Kultury w Dobrym Mieście. Zespół przyjął nazwę „Rodzina Kubińskich” i pracuje pod kierunkiem Dariusza Ejsymonta. W marcu 2013 roku uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych PASJA, do którego należą członkowie zespołu, zespół przyjął nazwę „Pasja”. Jest to zespół rodzinny córek i krewnych Stefana Kubińskiego, pierwszego powojennego szewca w Dobrym Mieście, którego pasją była muzyka.

Zespół „Pasja” wykonuje piosenki popularne, regionalne, religijne, patriotyczne i kolędy. Zespół uczestniczył czterokrotnie w Międzynarodowych Spotkaniach Rodzin Muzykujących i występuje na imprezach miejskich i gminnych w Dobrym Mieście.

Aktualny skład zespołu: Teresa Kuptel, Łucja Szydłowska, Krystyna Bursa, Bożena Bursa, Małgorzata Połoniewicz, Marta Hernat-Grabowska, Jadwiga Ficek, Maria Bałakier, Zuzanna Oleszczuk, Lech Piejdak, Marek Kuptel, Andrzej Kuptel.