Teatr "Pallicho" działa przy Centrum Kulturalno - Bibliotecznym w Dobrym Mieście już szósty rok. Aktorami są osoby dorosłe różnych profesji, które łączy zamiłowanie do sztuki teatru. W czasie pracy nad spektaklem, który jest przygotowywany co roku mają okazję doskonalić swój warsztat i brać czynny udział we współtworzeniu przedstawienia. Teatr sięga do literatury bardzo różnorodnej, w swoim dorobku ma autorów współczesnych,takich jak K.I.Gałczyński, E. Redliński, T. Nowak ale również klasyków dramatu: A. Bohomolec, M.Gogol czy A. Czechow.

Zespół z wielką przyjemnością prezentuje swoje sztuki przed dobromiejską publicznością, gdzie ma liczne grono fanów, oraz w innych gminach naszego województwa. W sierpniu tego roku teatr uczestniczył w warsztatach teatralnych w Olsztynie gdzie zagrał swój ostatni spektakl pt."Po prostu Czechow".

  Opiekunem i reżyserem jest Marta Wodyńska.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił na deskach teatru

serdecznie zapraszamy.