ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Partnerstwo dla książki pt. Z paszportem czytelnika w świat”. W projekcie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Pierwszy etap polega na wypożyczeniu w okresie lipiec-wrzesień 2018 największej ilości książek, które będą zaznaczone w tak zwanym paszporcie. Dziesięć osób z każdej kategorii wiekowej z największą ilością zebranych pieczęci przejdzie do drugiego etapu zadania. W drugim etapie działania wybrane osoby wezmą udział w następujących warsztatach:

- dzieci – pod okiem specjalisty przygotują etiudy teatralne oparte na literaturze

- młodzież – pod okiem specjalisty nagrają spot promujący czytelnictwo

- dorośli – pod okiem specjalisty wykonają na terenie biblioteki zdjęcia artystyczne inspirowane literaturą.

Drugi etap zadania zakończy się występem teatralnym dzieci, pokazem nagranego spotu oraz wernisażem powstałych fotografii. Trzecim etapem będzie wyjazd na przełomie listopada i grudnia wszystkich osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zadania do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat działania w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście. 

 

„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.